logo Study Online

icon studieboek kleinMet keuze uit meer dan 600 opleidingen!

Populaire opleidingen:

Je studiekeuze:

Je hebt nog geen opleiding gekozen.

De Study-Online.nl Leermethodiek is gebaseerd op het 5-L principe©. Hierbij staan de leerdoelen, de leeromgeving en de leermethodiek centraal. Bovendien bieden wij je een unieke vorm van studiebegeleiding. Het 5-L principe© bestaat uit de volgende onderdelen:

Leerdoel

Voor iedere opleiding zijn leerdoelen vastgesteld. Deze leerdoelen vormen de basis voor het kiezen van de juiste opleiding en staan centraal tijdens de E-learning lessen van de opleiding. Omdat het behalen van persoonlijke leerdoelen het belangrijkst is, adviseren wij je je leerdoelen vooraf te bepalen. Je gaat zelf beoordelen in hoeverre de persoonlijke leerdoelen in te passen zijn in het lesprogramma of de eindopdracht. 

Leeromgeving

Leren is niet plaats of tijd gebonden. Je kunt overal leren; een schoolse omgeving, werkomgeving of private omgeving. Alleen door het actief verwerken van informatie ontstaat een leerproces. Krachtige leeromgevingen zijn weliswaar niet plaats of tijdgebonden, maar er moet wel sprake zijn van een evenwicht tussen het formeel leren, actieleren en het ervaringsleren [Elen1993]. Study-Online.nl heeft in de leermethodiek een optimale balans tussen deze factoren gevonden.

Leermethodiek

Wij verbinden de drie componenten  verbindt de drie componenten: formeel leren, ervaringsleren en actieleren door:

  • Actueel studiemateriaal
  • Praktijk opdrachten
  • Praktijk cases
  • Zelfreflectie
  • Verbeterplan Praktijk Case©

De cursist krijgt dus de kans om uitgebreid te oefenen met de theorie. De meeste modules sluiten af met een Verbeterplan Praktijk Case© die veelal geschreven zal worden rondom de eigen organisatie. De cursist ervaart hoe het is om de leerstof toe te passen in de dagelijks praktijk. Enkele opleidingen worden afgesloten met een mondeling of schriftelijk examen. Ook hier worden de cursisten getoetst worden op resultaat.

Leerondersteuning

Alle cursisten worden volledig ondersteund door onze professionele leeromgeving. Tevens ontvangen de cursisten actueel studiemateriaal. Wij bieden onze cursisten ook de mogelijkheid voor aanvullende studiebegeleiding. Dit betekent dat iedere cursist een persoonlijke studiebegeleider toegewezen kan krijgen, op basis van een meerprijs. De cursist kan gedurende de module persoonlijke vragen stellen over de cursus en over het schrijven van de Verbeterplan Praktijk-Case©. Met dit unieke concept worde de slagingskans significant verhoogd. Wij bieden de cursisten, waar mogelijk, ook de mogelijkheid om elkaar onderling te ondersteunen. Deze ondersteuning levert een positieve bijdrage aan het leerresultaat.

Leereffect

Omdat actieleren een essentieel onderdeel is van het leren en groeien, leveren praktijkgerichte opleidingen het beste rendement. De cursisten kunnen de behandelde theorie direct toepassen binnen de eigen werksituatie en onthouden de theorie beter. Als de Verbeterplan Praktijk Case© of het examen met succes is afgerond zijn, de leerdoelen van de opleiding gehaald. De cursist bewaakt zelfstandig of ook de persoonlijke doelstellingen behaald zijn. Belangrijk neveneffect is dat cursist zowel tijdens als na afloop van de opleiding met een scherpzinnige en analytisch blik naar zijn omgeving en zichzelf kan en durft te kijken.

Erkende kwaliteit door CRSVG keurmerk

CRVSG Maatwerk 94 CRVSG OpenLijn 92

Met steeds meer aangesloten opleiders! Lees meer over CRSVG